Logo BIP

Edukacja w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami, broszurami informacyjnymi, ulotkami i plakatami dostępnymi na stronie internetowej Kujawko-Pomorskiej Niebieskiej Linii:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/opracowania--ulotki--plakaty,78,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.html

Ponadto informujemy, że materiały informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce.